Školící činnost

V rámci akreditovaného programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) se jedná o certifikované školení Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy (MSMT- 32038/2017-1) , zaměřené na mediální prezentaci, prezentaci školy na sociálních sítích a základy využitelnosti školního webu pro potřeby pedagogických pracovníků. Výstupem je absolvent s teoretickými znalostmi, uplatnitelnými do běžné praxe.