Publikační činnost

Autorská prvotina Jak prezentovat školu v médiích a na sociálních sítích, která vyšla v nakladatelství Computer Media s.r.o., je prvním uceleným materiálem v ČR v rámci této tématiky. Zaměřuje se na školy v rámci jejich prezentace na sociálních sítích a v médiích. Velkým přínosem knihy je zejména její konkrétnost a praktičnost. Kniha je plná praktických příkladů, konkrétních ukázek mediálních prezentací škol z celého území ČR, konkrétních postupů a nápadů. Obsahuje návody jak vytvořit kvalitní obsah pro prezentaci školy na sociálních sítích. Nabízí rovněž postupy jaká vytvářet témata, jak je zpracovávat do tiskových zpráv, jak je doručit k novinářům a jak si s novináři dlouhodobě budovat dobré vztahy.