Obavy z nejisté budoucnosti - inspirováno 19.stoletím

Historie se opakuje. v každé době převládala obava z TEHDEJŠÍ současnosti a z nejisté budoucnosti. I v dnešní době tomu tak je. obavy přináší PŘEDEVŠÍM rychlý nástup digitalizace a nových technologií. 19.století je důkazem toho, že v tehdejší době zažívali lidé stejné pocity tak jako my teď.

19. století - doba rozmachu výrobních procesů

Nejdříve si ve zkratce popišme tehdejší dobu. Mezi lety 1760 a 1840 začalo docházet k zásadním změnám ve výrobních procesech. Ruční práci nahradily stroje a mechanizace. Industrializaci podpořil rozvoj využívání parních strojů (patent Jamese Watta z roku 1765), rozšířila se produkce železa a vznikly první továrny v dnešním slova smyslu.

Průmyslová revoluce začala ve Velké Británii, odtud pochází mnoho nápadů, na kterých byly postaveny pozdější zásadní změny ve městě průmyslu a obchodu. Britové využívali své kolonie k rozšíření nových technologií a zboží po celém světě. Odvětvím, které nejvíce těžilo z mechanizace, byl textilní průmysl. Zaměstnával nejvíce lidí, přitahoval kapitál a uváděl inovace do praxe. Mechanizované tkalcovské stavy (patent Edmunda Cartwrighta z roku 1785) a automatické zpracování bavlny umožnily chrlit do té doby nepředstavitelné množství látek a textilních výrobků. Suroviny byly dováženy z kolonií po celém světě. Svět začal být v pohybu. Vznikaly takové zázraky jako automobil, letadlo, mrakodrap či telegraf. Lidé byl v úžasu.  Životní tempo lidí se rázem zrychlilo.

Největší obava rodičů 19.století - to, že jejich děti čtou.

Ano, čtete správně. To byla obava rodičů tehdejší doby. Co by za to dnešní rodiče dali, kdyby jejich ratolest upřednostnila knihu před tabletem, že?

Koncem 19.století bylo do světa vypuštěno nové médium. Děti po něm skočily jako divé, což dospělé vyděsilo. Mladí  lidé trávili hodiny v pohroužení a současně ve svém životě ignorovali dospělé. Rodiče byli pochopitelně znepokojeni a obávali se, že toto nové médium a jeho peprný obsah ničí mladým lidem mysl. Uhodli byste o jaké médium šlo? Byly to paperbackové romány! Koncem 19. století se rodiče obávali, že příští generace půjde rovnou do pekla díky Jane Austenové a dalším populárním romanopiskyním, jako byla například Susan Warnerová.

Nadměrná konzumace romantických románů dětmi je děsila. Vhledem k novým techologím, které snižovaly cenu tisku, byly šestákové romány dostupné téměř pro každého mladého člověka. Děti sdílely pikantní obsah a tetelily se štěstím. Rodiče nebyli schopni rychlé šíření tohoto populárního média kontrolovat.

Romány byly považovány za riskantní a dospívající, věrní svému naturelu, vzdorovali tím, že je četli, jak mohli. Dospělí lamentovali, že toto nové médium představuje lehkovážné plýtvání časem a že mladí při neseriózní zábavě marní svoje životy. To je paradox současnosti. Dnes si většina rodičů dělá starosti, že děti nečtou dostatečně, v minulosti to bylo přesně obráceně.

Tento scénář nepostihl pouze knihy, ale také rádio, film, televizi, počítače a v poslední době i internet. Je přirozené, že zejména dospívající přijímají nová média mnohem lépe. S tím, jak se rozvíjí jejich identita  a současně se vymezují vůči dospělým, sahají k současným zdrojům informací o světě. Rodiče na to reagují v panice, protože se v nových technologiích se ne vždy orientují. Současně se ale také cítí vyčleněni od světa dospívajících. S tím je také spojena kontrola nad tím, jak a s kým tráví dětí svůj čas, například na sociálních sítích.


I když se s tímto typem reakcí setkáváme historicky stále znovu, v 21.století lidé pořád trvají na tom, že tentokrát jde skutečně o něco jiného.

Závěrem

K objektivnímu posuzování současnosti nemáme potřebný časový odstup, ten přichází až po letech. Ukázkou jsou rodiče 19. a 21.století. Dříve rodiče vyčítali dětem, že čtou příliš mnoho. Dnes jim vyčítají, že tráví příliš mnoho času na sociálních sítích. Co se však nikdy nezmění je naše touha zkoušet něco nového a čas od času se u toho "spálit". Tento cyklus v lidech stále je a vždycky bude. S vědomím výše přečteného textu bychom nemuseli mít tolik obav z nejisté budoucnosti, ta totiž bude vždy nejistá. Raději si více užijme současnost. Právě teď a právě tady.


Použité zdroje:

Výstava Titanic v Brně (https://www.titanicvystava.cz/)

Mediální mámy a digitální tátové - Rady, které na internetu nenajdete (Yalda T. Uhls)

Další aktulity

O uherskohradišťském úspěchu s příchutí pelyňku. Co důležitého to odkrývá?
12. června 2021
O uherskohradišťském úspěchu s příchutí pelyňku. Co důležitého to odkrývá?
PŘEDÁNÍ VÝTĚŽKU 8 500 KORUN NA NÁKLADY SENIOR TAXI VE ZBOROVICÍCH
25. dubna 2021
PŘEDÁNÍ VÝTĚŽKU 8 500 KORUN NA NÁKLADY SENIOR TAXI VE ZBOROVICÍCH
BŘEZNOVÝ BĚH PODPORY - ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO SENIOR TAXI NA KROMĚŘÍŽSKU
23. února 2021
BŘEZNOVÝ BĚH PODPORY - ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO SENIOR TAXI NA KROMĚŘÍŽSKU
PŘEDÁNÍ POTRAVINOVÝCH BALÍČKŮ PRO DOMOV SENIORŮ
17. února 2021
PŘEDÁNÍ POTRAVINOVÝCH BALÍČKŮ PRO DOMOV SENIORŮ