O mně

Od roku 2018 působím v pozici krajského tajemníka politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ pro Zlínský kraj. Cílem mé činnosti je budovat stabilní krajskou organizaci, která se může opřít o rozrůstající členskou základnu, pevnou strukturu oblastních sdružení a tvorbu regionálních i celostátních témat. Mám za sebou zkušenosti z komunálních, krajských, senátních, sněmovních i evropských voleb. V krajských a sněmovních volbách se jednalo a aktuálně nyní jedná o pozici hlavního volebního manažera.

Jsem organizační typ, v roce 2011 jsem založil networkingový klub, kde jsem měsíc co měsíc připravoval společenské večery pro přibližně 200 členů. Tyto zkušenosti jsem následně využil právě v hnutí STAN. Má každodenní agenda, ale i dlouhodobější cíle vychází z koncepční práce. Jsem propagátorem metody Prolínání, kterou zpracovávám do knižní podoby. Smyslem této metody spočívá  v přenášení již osvědčených řešení do zcela nových prostředí. Tvůrčí psaní je pro mě společně s mou rodinou vítanou oázou při jinak náročných pracovních dnech.  

Životopis

Bc. Aleš Durďák, 1985*


Osobní motto

„Ptáte se na tajemství? Má jediné jméno. - Znovu!“ (Alfred Strejček)


VZDĚLÁNÍ

1998 - 2006 Víceleté Gymnázium Uherské Hradiště,

2007 – 2010 UTB Zlín, Fakulta multimediálních komunikací, obor Mediální a komunikační studia


PROFESNÍ PORTFOLIO


02/2018 - současnost

Krajský tajemník hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ve Zlínském kraji

Komplexní činnost zaměřená na dosažení uspokojivých výsledků v jednotlivých volbách, průběžném rozšiřování členské základny, vytváření dílčích buněk v podobě oblastních a místních sdružení a konečně k prezentaci odvedené práce od zástupců hnutí STAN.

V letech 2018 - 2021 jsem v rámci Zlínského kraje připravoval a z pozice hlavního volebního manažera se podílel na organizaci komunálních, krajských, senátních, sněmovních a evropských voleb. Agenda této pozice v sobě zahrnuje tyto dílčí činnosti:

 - Spolupráce s volebním štábem a účast na jednáních volebního štábu

 - Spolupráce na přípravě volební strategie

 - Komunikace s hlavní kanceláří STAN a plnění centrálních úkolů

 - Zajišťování finančních prostředků pro volební kampaň

 - Kontrola financování kampaně podle rozpočtu

- Správa provozní pokladny

- Zajišťování finančních darů pro potřeby kampaně

- Komunikace s podporovateli a členy STAN a jejich koordinace

- Zodpovědnost za kompletní agendu darovacích smluv pro Úřad pro dohled

- Zpracování, evidence a kontrola faktur s následným předáním k proplacení

- Příprava na sestavení kandidátní listiny

- Zajištění podkladů pro vyhotovení kandidátní listiny

- Podání kandidátní listiny a další úkony spojené s odpovědností zmocněnce kandidátní listiny

- Nominace členů do okrskových volebních komisí a jejich evidence

- Komunikace s kandidáty v průběhu celé kampaně, jejich koordinace, předávání informací, získávání podkladů pro volební materiály a mediální výstupy

- Poptávka, objednávka a zajištění výroby volebních materiálů (plakáty, letáky, bannery, noviny, pozvánky a dalších reklamních a propagačních předmětů)

- Zajištění podkladů pro obsahovou část volebních materiálů

- Editorská spolupráce na přípravě tiskovin

 - Zajišťování obsahu pro sociální sítě a jejich předání ke grafické úpravě a zveřejnění

- Spolupráce s PR agenturou

- Předávání informací krajskému a centrálnímu volebnímu štábu o průběhu kampaně

- Příprava termínů a míst kontaktní kampaně, koordinace s kandidáty nebo lokálními podporovateli.

 - Zmapování a koordinace místních akcí, zajištění účasti kandidátů a podporovatelů

- Zajišťování záborů pro akce

- Plnění dalších úkolů spojených s prací na volební kampani06/2013 – 10 / 2020

Konzultační, školící a publikační činnost v oblasti marketingu a PR, Icard.cz

Konzultační a školící činnost jsem z hlediska marketingu a PR jsem společně s digitální agenturou Icard.cz zaměřil na oblast školství. V roce 2019 jsem se stal držitelem akreditovaného programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

(DVPP) se jedná o certifikované školení Metodika práce s komunikačními technologiemi

pro potřeby školy (MSMT- 32038/2017-1)

V tomto směru jsem jim by nápomocen z hlediska náboru nových žáků (krátkodobější horizont) a také z pohledu souhrnné veřejné prezentace škol (dlouhodobější horizont). Z nashromážděných zkušeností a příkladů z praxe vyšla na sklonku roku 2019 publikace Jak prezentovat školu v médiích a na sociálních sítích v nakladatelství Computer Media s.r.o.. V rámci konzultační činnosti jsem mimo školství spolupracoval se zástupci soukromého sektoru.

V soukromém sektoru jsem v rámci konzultační a školící činnosti zaměřil na segment B2C.


01/2013 – 06/2013

Marketingový specialista, Imperial Media s.r.o., Uh. Hradiště

U zaměstnavatele jsem se staral o klientské portfolio. Náplní práce byla tvorba a realizace marketingových kampaní pro vytipované klienty.


01/2009 – 06/2010 Marketingový specialista, SYNOT holding, Uh. Hradiště

Pro SYNOT holding jsem se vykonával mediální služby (monitoring, příprava PR článků, příprava marketingových strategií). Tuto pracovní činnost jsem vykonával během posledního semestru studií na vysoké škole.


Od roku 2017 spolupracuji s projektem Můžeš podnikat v roli jednoho z řečníků.


SCHOPNOSTI A AKTIVITY

Certifikáty: DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Jazyky: Německý jazyk - Deutches Sprachdiplom (mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka),

Anglický jazyk středně pokročilý

Vlastnosti: Organizační schopnosti, kreativní přístup, umění učit se novým věcem

Koníčky: Rodina, cestování, psaní