Mileniáni a rychlost komunikace

Internet se čím dál víc stává místem zkratek, což je neodvratný trend, jehož následkem je důraz na větší rychlost, ať už po stránce vyjadřování, tak také z hlediska "vstřebávání" obsahu. Pokud nechcete, aby vám ujel vlak, měli byste Tuto novodou "morseovku" efektivně ovládat.

Nedávno mne zaujal projev Jana Krause, úspěšného matadora českého show businnesu, který se v rámci diskuzního formátu Lidé z praxe rozpovídal nad otázkou:


Jaký je vliv internetu a sociálních sítí na show business?


“Ten vliv je zásadní ve všem, televize končí podobně jako pevná telefonní linka. To, že budou dávat něco v osm hodin večer a lidi to budou sledovat, to je absurdní. Ve výsledku pořad shlédnou jen někteří lidé, hlavně tedy ti starší.  Od pevné telefonní linky se televize liší v tom smyslu, že na ni existuje návyk, na telefon návyk nebyl.

Změní to všechno, problém je, že zatím není obchodní model, který se ale jistě objeví. Podle mého názoru bude základní rozdělení buď s reklamou pro všechny nebo formou předplatného pro ty, co reklamu nesnáší, u tohoto modelu ještě asi bude spojen další produkt.

Televize dnes z hlediska objemu dává dvakrát tolik reklam, že sledovaný film trvá tři hodiny. To dnes nedovolí dát do televize kvalitní produkt, protože bude zničen reklamou.”Postupný přechod z televize na internet

Takto se Jan Kraus velmi věcně vyjádřil k trendu, kdy je běžný divák lákán od televize na internet. Lépe řečeno, divák pozvolna odchází na internet sám a dobrovolně. Nejen že to postihuje televize, kterým mizí sponzoři jinam, změny nastávají také sekundárně. Například v důrazu na formu vyprávění, na kterou si především dříve narozený divák bude teprve zvykat. Podívejme se na základní rozdíly, vznikající z tohoto trendu.

Televizní versus internetový divák

PředmětTelevizní divákInternetový divák
Věkové rozhraní
Spíše generace X,Y
Spíše generace Z, Alfa
Poznávácí znamení
Divák se TV programu aktivně přizpůsobuje.
Vlastní volba - ať už z hlediska vybíraného programu, tak také času, kdy se na obsah podívají.
Prognóza
Ve větší míře převládá konzervativní přístup a věrnost televizi, z dlouhodobého hlediska však současně nastává postupný přechod k internetovému vysílání.
Dlouhodobě zůstane věrný internetovému vysílání, v drtivé míře nevlastní televizní přijímač. Sledovaný obsah bude více diverzfikovaný a také založen na alternativním obsahu (tvorba Youtuberů - influencerů).


Youtubeři. Co to prosím  je?

Youtuber je osoba, která na internetovém Youtube nahrává videa, ale také dlouhodobě sleduje nahrávky ostatních. Pro významné Youtubery s mnoha fanoušky je tato platforma rentabilní díky příjmům z reklamy.


Influenceři. Co to prosím  je?

Mezi influencery patří Youtubeři s významným množstvím odběratelů. Názory těchto Youtuberů tak mohou významně ovlivnit veřejné mínění. Jejich vliv je využíván pro osobní či komerční využití.

Případová studie: televizní tvorba dříve a dnes

Bota jménem Melichar- fomát, jež má z pohledu dnešního diváka zdlouhavé vyprávění děje, což pravděpodobně povede k neudržení pozornosti a ukončení sledování filmu ještě před jeho celým shlédnutím (film, 1983, 71minut).

Seriál Život na zámku z poloviny 90.let taktéž dokládá vysokou stopáž jednoho dílu a rozsáhlejší výpravný charakter. (TV seriál, 1995, 48minut)

Seriál Semestr (2016, 20minut) - ukázkový díl ZDE. Děj má rychlý spád, mnoho obsahu zpracováno v náznacích, které si divák domyslí. Obecným trendem je tvořit seriál co nejkratší: seriál Kancelář Blaník (2014, 7minut), seriál Vyšehrad (2017, 8minut), seriál Pěstírna (2017, 13minut).

Přechod na internet nás učí

  • Přechod z televize na internet je neměnný stav, masivně se projevující především  u generace  Y,Z a Alfa, u generace X také dochází k pozvolnému přechodu z televize na internet, ale ne v tak velké míře.
  • Internet nastavuje trendy především z hlediska formy předávaného sdělení. Předávaný obsah musí být jasný a výstižný. Jedině tak udržíme divákovu pozornost.
  • Rychlost předávaného sdělení je klíčový faktor. Čím rychleji, tím lépe.
  • Každodenní prostředí, ve kterém se mladá generace pohybuje, vytváří komunikační standarty.
  • Tuto formu sdílení můžeme čím dál intenzivněji považovat za precedens vrámci plošného předávání informace.

  • Dopad je patrný také  pro pracovní trh (např při předávání informací k příslušné pracovní pozici)

Další aktulity

O uherskohradišťském úspěchu s příchutí pelyňku. Co důležitého to odkrývá?
12. června 2021
O uherskohradišťském úspěchu s příchutí pelyňku. Co důležitého to odkrývá?
PŘEDÁNÍ VÝTĚŽKU 8 500 KORUN NA NÁKLADY SENIOR TAXI VE ZBOROVICÍCH
25. dubna 2021
PŘEDÁNÍ VÝTĚŽKU 8 500 KORUN NA NÁKLADY SENIOR TAXI VE ZBOROVICÍCH
BŘEZNOVÝ BĚH PODPORY - ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO SENIOR TAXI NA KROMĚŘÍŽSKU
23. února 2021
BŘEZNOVÝ BĚH PODPORY - ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO SENIOR TAXI NA KROMĚŘÍŽSKU
PŘEDÁNÍ POTRAVINOVÝCH BALÍČKŮ PRO DOMOV SENIORŮ
17. února 2021
PŘEDÁNÍ POTRAVINOVÝCH BALÍČKŮ PRO DOMOV SENIORŮ