Mezigenerační dialog (I. ukázka z knihy)

Žijeme v době, kdy si mezigeneračně nerozumíme. V článku se dozvíte proč tomu tak je a jak tomu čelit.

V ŠATNĚ PO VÍTĚZNÉM ZÁPASE: Místo oslav zlaté medaile  upřednostní kontrolu svého profilu na sociálních sítích. I to je jeden ze symbolů internetové generace. 

Může se zdát, že je téma mezigeneračního rozkolu záležitostí pouhé současnosti. Ve skutečnosti však lze z našich dějin vypozorovat, že se jedná o opakující se proces. A za tímto mezigeneračním nepochopením se většinou schovává technický pokrok. S příchodem vynálezů se společnost rozdělovala na skupinu těch, která se nové situaci snadněji přizpůsobila. A pak tu byla zbylá část lidí, která této invenci spíše vzdorovala. A právě tato situace nás v každé době od sebe vzdálila stejně tak, jak to dnes dokáží nové technologie a sociální sítě.

Uveďme si příklad z historie: Jeden z nejvýznamnějších zásahů do společnosti přišel roku 1440 s vynálezem knihtisku. Vynálezce Johannes Gutenberg ztělesnil myšlenku napodobovat tiskem rukou psané knihy. Na svou dobu tak vyráběl knihy extrémně rychle, levně a prodával je jako knihy rukopisné. Díky tomuto vynálezu se tiskly knihy ve značných nákladech a to v Evropě způsobilo informační explozi. Ještě před tímto vynálezem bylo poměrně jednoduché udržovat lidi v “informační temnotě.”

Po tomto vynálezu pak byli v nevýhodě negramotní lidé. I přes tento vynález byl až do 19.století zaznamenán velký podíl negramotné části obyvatelstva i v dnes již vyspělých zemích. 

Současný mezigenerační dialog

Vraťme se zpět do současnosti. Krize v současném mezigeneračním dialogu je způsobena především tím, že většina zástupců internetové generace nemá srovnání s dobou před internetem. Internetové generaci je tak například vyčítáno, že mezi sebou nedokáže komunikovat bez chytrých telefonů. Potíž je v tom, že jinak to tato generace zkrátka nezná. Osobní zkušenost je z tohoto pohledu nepřenositelná.

Dále je důležité si uvědomit, že většina těchto zástupců se v České republice narodila krátce před či až po revoluci (1989) a většinu či celý život prožila v demokracii. Zde si opět lze povšimnout nemožnosti srovnání mezi demokracií a totalitou, kdy oba tyto režimy zažily jejich rodiče a prarodiče, což jim přináší srovnání.

Absence možnosti důležitých srovnání a celá řada nových lákadel tak formuje internetovou generaci zcela odlišně než jak tomu bylo u jejich rodičů a prarodičů. A tyto "novodobé" návyky mladých pak mnohdy vadí těm starším jednoduše proto, že jim nerozumí a nepřijdou jim smysluplné.  Komentáře typu “my jsme takoví nebyli” nebo “za nás tohle nebylo” pak následně vedou spíše k vzájemnému nepochopení a prohlubování nezájmu o společnou komunikaci.

Příklad z běžného života: Maminka Markéta (38) se svou 13letou dcerou Terezií

“Moje dcera (7.třída) měla jet se spolužáky na zimní lyžařský kurz. S rodiči jsme se společně domluvili na tom, že všichni  žáci na kurz vyrazí bez mobilních zařízení a tabletů, aby si od těchto technologií trochu odpočinuli. Cílem nás rodičů bylo, aby si mezi sebou vykládali chvíli normálně a bylo zde více mezilidského kontaktu. Dcera však před odjezdem brečela, že bez svého mobilu na kurz nepojede, protože si kurz bez svého telefonu nedokáže představit. Stejně tak zareagovaly také dceřiny spolužačky.

Nakonec přece jen jela celá třída bez mobilů. K překvapení nás všech pak dojeli žáci z lyžařského kurzu totálně nadšení, protože se věnovali sobě navzájem bez přítomnosti technologií,” uvedla maminka Markéta Sukupová

Shrnutí

Pozitivní změna v mezigeneračním dialogu je možná. Rodič, který má zkušenost a možnost srovnání (tedy jak by například proběhl lyžařský kurz žáků bez mobilních telefonů) dokládá  důležitost starší generace z hlediska vědomého a aktivního směřování internetové generace (v tomto případě rodič versus vlastní potomek).

Co v případě pasivity hrozí? V řádu desítek let může nastat jev, kdy již nebudou pamětníci doby před internetem. Pro celou společnost tak bude mnohem více přirozené trávit čas s moderními technologiemi v rámci svého každého dne, každé hodiny, každé minuty...Tedy přesně tak, jak je to dnes běžné u internetové generace.

Proto je důležité vyzdvihovat a aktivně zapojit do komunikace s internetovou generací ty, kteří mají srovnání, které mohou předávat dál.

Další aktulity

O uherskohradišťském úspěchu s příchutí pelyňku. Co důležitého to odkrývá?
12. června 2021
O uherskohradišťském úspěchu s příchutí pelyňku. Co důležitého to odkrývá?
PŘEDÁNÍ VÝTĚŽKU 8 500 KORUN NA NÁKLADY SENIOR TAXI VE ZBOROVICÍCH
25. dubna 2021
PŘEDÁNÍ VÝTĚŽKU 8 500 KORUN NA NÁKLADY SENIOR TAXI VE ZBOROVICÍCH
BŘEZNOVÝ BĚH PODPORY - ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO SENIOR TAXI NA KROMĚŘÍŽSKU
23. února 2021
BŘEZNOVÝ BĚH PODPORY - ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO SENIOR TAXI NA KROMĚŘÍŽSKU
PŘEDÁNÍ POTRAVINOVÝCH BALÍČKŮ PRO DOMOV SENIORŮ
17. února 2021
PŘEDÁNÍ POTRAVINOVÝCH BALÍČKŮ PRO DOMOV SENIORŮ